Du trenger ikke lenger å melde deg på til gudstjeneste på forhånd.
Vi vil registrere kontaktinfo ved fremmøte.
Velkommen til gudstjeneste!

Ås kirke

Kroer kirke

Nordby kirke

Ås arbeidskirke

Ås Kirke

Ås kirke, Ås ligger i Ås sokn i Ås kommune. Den er bygget i mur og ble oppført i 1867. Kirken har langplan og 350 sitteplasser. Kirken har vernestatus listeført (etter 1850).

Arkitekt: J.W.Nordan/Gudbrand Johnsen

Fakta

Byggeår: 1867
Fylke: Viken
Kommune: Ås
Bispedømme: Borg
Prosti: Søndre Follo

Gateadresse: Kirkeveien 35, 1433 Ås

Forvalter: Ås kirkelige fellesråd
Eier: Ås sokn
Sitteplasser: 350
Teleslyngeanlegg: Ja
Norgeskirker: Ja

Kroer Kirke

Kroer kirke ligger i Kroer sokn i Ås kommune. Den er bygget i tre og ble oppført i 1925. Kirken har langplan og 120 sitteplasser. Kirken har vernestatus listeført (etter 1850).

Arkitekt: Harald Sund

Fakta

Byggeår: 1925
Fylke: Viken
Kommune: Ås
Bispedømme: Borg
Prosti: Søndre Follo

Gateadresse: Holtveien 1, 1435 Ås

Forvalter: Ås kirkelige fellesråd
Eier: Kroer sokn
Sitteplasser: 140
Norgeskirker: Ja

Norby Kirke

Nordby kirke, Ås ligger i Nordby sokn i Ås kommune. Den er bygget i tre og ble oppført i 1827. Kirken har langplan og 140 sitteplasser. Kirken har vernestatus automatisk listeført (1650-1850).

Arkitekt: Jørgen Brochmann

Fakta

Byggeår: 1827
Fylke: Viken
Kommune: Ås
Bispedømme: Borg
Prosti: Søndre Follo

Gateadresse: Nordbyfaret 1, 1407 Ås

Forvalter: Ås kirkelige fellesråd
Eier: Nordby sokn
Sitteplasser: 140
Norgeskirker: Ja

Ås arbeidskirke

Ås arbeidskirke er en langkirke fra 1985 i Ås kommune, Viken fylke. Byggverket er i tre og har 220 plasser.

Arkitekt, Birger Granly.

Fakta

Byggeår: 1995
Fylke: Viken
Kommune: Ås
Bispedømme: Borg
Prosti: Søndre Follo

Gateadresse: Drottveien 41, 1430 Ås

Forvalter: Ås kirkelige fellesråd
Eier: Ås sokn
Sitteplasser: 220
Norgeskirker: Ja