Nordby Kirke

Program

Gudstjeneste søndag 14. mars 2021 klokken 11:00 Nordby kirke

Gudstjeneste søndag 21. mars 2021 klokken 11:00 Nordby Kirke

 Palmesøndagsgudstjeneste søndag 28. mars 2021 klokken 11:00 Nordby kirke

Skjærtorsdagsgudstjeneste 01. april 2021 klokken 11:00 Nordby kirke

 

Hvorfor setebooking?

Du lurer kanskje på hvorfor vi har valgt å bruke setebooking i kirkene våre?

 

Vi har valgt å bruke setebooking for å lette arbeidet med å registrere kontaktinformasjon iht. smitteværenskrav og regler – både for deg og oss. Opplysningene du gir oss tar vi vare på i 14 dager, før de blir slettet.

 

Bookingsystemet tar hensyn til smittevern og registrerer automatisk avstand mellom sitteplassene.

Vi håper du som gjest vil oppleve det enklere når du kommer til kirken når plassen/e er bestilt på forhånd.

 

Takk for at du viser solidaritet, og hjelper oss å overholde reglementet.

 

Vennlig hilsen

Menighetene i Ås

 

Systemer er levert av Alfa Systems

Fargekoder på setebookingen

Grønn farge er ledige seter

Blå farge er plasser reservert til rullestolbrukere

Rød farge er opptatt eller ikke mulig å bestille

Oransje farge er Rad og Rekke navn

Oversiktskart over kirken